Darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokesčio apskaitos sistema yra skirta įmonės darbuotojų atlyginimų už darbą skaičiavimui. Programa yra patogi naudoti, lengvai pritaikoma vartotojo poreikiams ir greitai įsisavinama. Plačiau

Personalo apskaita

Žmogiškųjų resursų valdymo sistema skirta personalo skyriaus darbuotojams tvarkyti visą su įmonės darbuotojais susijusią informaciją. Su programa pats vartotojas gali kurti ir spausdinti dokumentus. Plačiau

 

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko panaudojimo sistema yra skirta darbuotojų darbo laiko planavimui, valdymui ir apskaitai. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius galima pildyti internetu. Plačiau