Darbo užmokesčio apskaita

Su šia programa galima:

  • keistis informacija su personalo apskaita, darbo laiko apskaita ir kitomis mūsų programomis;
  • vesti pirminę informaciją: darbo laiko apskaitos žiniaraštį, nedarbingumo pažymėjimus, įsakymus apie atostogų suteikimą, apyvartos ir premijų žiniaraščius ir kitą reikalingą informaciją;

Skaityti daugiau...

Darbo laiko apskaita

 Su šia programa galima:

  • formuoti darbo grafikų maketus, laisvai pasirenkant darbo, išeigines ir šventines dienas ar darbo pamainos, pertraukos, įvairių darbo sąlygų laiką ir trukmę;
  • formuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal darbuotojo darbo grafikus, archyvinę praeito mėnesio informaciją, įėjimo iš išėjimo informaciją >Varteliai>;

Skaityti daugiau...

Personalo apskaita

 Su šia programa galima:

  • parengti pirminę informaciją ir atspausdinti: darbo sutartį, priėmimo į darbą įsakymą, formą Sodrai, komandiruotės įsakymą, eilinių, mokymosi, neapmokamų atostogų suteikimo įsakymą, atleidimo iš darbo įsakymą ir kitokius dokumentus;

Skaityti daugiau...