Klientui suteikiamos tokios paslaugos:

  • nemokamas programų pristatymas, "demo" versijos instaliavimas, trumpas apmokymas ir konsultacijos telefonu klientams, kurie renkasi apskaitos sistemą;
  • autorinė programų priežiūra (naujų programos versijų pateikimas, mokymas ir pagalba darbo vietoje, konsultacijos telefonu);
  • naujų programų ar atskirų programos funkcijų projektavimas ir kūrimas pagal vartotojų poreikį;
  • normatyvinės ir archyvinės informacijos paėmimas iš senos skaičiavimo sistemos.