Su šia programa galima:

 • keistis informacija su personalo apskaita, darbo laiko apskaita ir kitomis mūsų programomis;
 • vesti pirminę informaciją: darbo laiko apskaitos žiniaraštį, nedarbingumo pažymėjimus, įsakymus apie atostogų suteikimą, apyvartos ir premijų žiniaraščius ir kitą reikalingą informaciją;
 • savarankiškai vesti įstatymais numatytą informaciją (bazinę, minimalią algą, valandinį tarifą, minimalų gyvenimo lygį, draužiamas pajamas ir kitą informaciją), kuri tiesiogiai sąlygoja skaičiavimo rezultatus;
 • pagal suvestą pirminę informaciją ar automatiškai pagal darbo grafiką skaičiuoti atlyginimą;
 • suskaičiuoti atostoginius, išeitines ir nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus (už darbą nakties metu, šventinėmis dienomis, kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis ir panašiai), kurie skaičiuojami pagal 100 iš anksto parengtų skaičiavimo algoritmų;
 • suskaičiuoti atostogų rezervą pagal keletą skaičiavimo algoritmų;
 • išskaičiuoti iš atlyginimo visus privalomus mokesčius, gyvybės draudimą, alimentus, kreditus ir paskolas, profsąjungų mokesčius ir kitus pastovius ar vienkartinius išskaitymus;
 • atspausdinti darbuotojui ir buhalterijai reikalingus dokumentus: pažymas, algalapius, kasos išlaidų orderius, darbo užmokesčio paskirstymą, atsiskaitymo lapelius ir kitą informaciją;
 • atspausdinti planavimo skyriui reikalingus dokumentus: darbo užmokesčio paskirstymą pagal gamybos išlaidas, balanso sąskaitas, darbuotojų kategorijas, veiklos rūšis, kontraktus, ataskaitas apie vidutinį atlyginimą ir darbo laiko panaudojimą;
 • atspausdinti visas reikalingas pažymas ir ataskaitas "Sodrai", statistikos departamentui, mokesčių inspekcijai, paštui bei bankui;
 • pagal reikalavimus parengti informaciją ant magnetinių nešėjų ar perduoti elektroniniu paštu rajoniniam Sodros skyriui ir bankams;
 • eksportuoti skaičiavimo rezultatus į kitas buhalterinės apskaitos sistemas: AXAPTA, NAVISION, SCALA, VISMA, į elektroninę lentelę EXCEL ir WORD;
 • užtikrinti mėnesio patvirtinimą ir skaičiavimo rezultatų archyvavimą, patvirtinto mėnesio atkūrimą pakartotiniam perskaičiavimui.