Su šia programa galima:

  • formuoti darbo grafikų maketus, laisvai pasirenkant darbo, išeigines ir šventines dienas ar darbo pamainos, pertraukos, įvairių darbo sąlygų laiką ir trukmę;
  • formuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal darbuotojo darbo grafikus, archyvinę praeito mėnesio informaciją, įėjimo iš išėjimo informaciją >Varteliai>;
  • vesti pirminę informaciją apie susirgimus, eilines, neapmokamas ar kitokias atostogas, darbą komandiruotėse ir pagal šią informaciją koreguoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  • apdoroti informaciją vienoje duomenų bazėje terminalinio ryšio pagalba arba vesti informaciją nutolusiose darbo vietose, ją dubliuojant centrinėje duomenų bazėje;
  • spausdinti kelių formų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus;
  • spausdinti atsakaitas apie dirbto ir nedirbto laiko panaudojimą;
  • eksportuoti parengtą informaciją į darbo užmokesčio apskaitą.