Su šia programa galima:

 • parengti pirminę informaciją ir atspausdinti: darbo sutartį, priėmimo į darbą įsakymą, formą Sodrai, komandiruotės įsakymą, eilinių, mokymosi, neapmokamų atostogų suteikimo įsakymą, atleidimo iš darbo įsakymą ir kitokius dokumentus;
 • tvarkyti darbuotojo asmens kortelės informaciją, paskyrimus ir atlyginimą, kvalifikacijos kėlimą ir atostogų suteikimą, informaciją apie išsilavinimą, šeimos sudėtį ir kitą reikalingą informaciją;
 • tvarkyti darbuotojų specialių rūbų ir saugos priemonių kortelę;
 • sudaryti materialinės atsakomybės sutartis, naudoti pretendentų į darbo vietas archyvą;
 • vesti visus reikalingus žinynus ir klasifikatorius (apie 100);
 • spausdinti pagal užduotas sąlygas įvairius informacijos sąrašus;
 • spausdinti pagal užduotas sąlygas vartotojo sugeneruotas suvestines;
 • pačiam vartotojui kurti ir spausdinti dokumentus su formų dizaineriu RAVE;
 • valdyti technologinius procesus: sukurti naujas duomenų bazes ar pašalinti jau nebereikalingas, pasirinkti spausdinimo įrenginį, spausdinimo šriftų stilius ir dydžius, slaptažodžiu apsaugoti informaciją;
 • apdoroti informaciją vienoje duomenų bazėje terminalinio ryšio pagalba arba vesti informaciją nutolusiose darbo vietose, ją dubliuojant centrinėje duomenų bazėje, formuoti konsuoliduotas duomenų bazes, formuoti atleistųjų darbuotojų archyvus;
 • eksportuoti parengtą informaciją į darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą.